1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • Můj obvod Volební obvod č. 26 pro senátní volby tvoří dvě velké městské části, podstatná část Prahy 2, celá Praha 3, malý úsek Prahy 9 a velmi málo z Prahy 10. Hlavním těžištěm tohoto obvodu je tedy Praha 2 a Praha 3. Dvě městské čtvrti, které začínaly kdysi dávno společně jako Vinohrady, později se rozdělily na Vinohrady I a Vinohrady II., aby ještě po pár letech vznikly na jejich území samostatné Královské Vinohrady a samostatný Žižkov. Vývoj obou obcí byl rozdílný, což je zřejmé z jejich urbanismu, architektury domů a v dřívějších dobách i ze skladby obyvatelstva. Po vzniku samostatní Republiky se obě města stala součástí Velké Prahy. V 60. létech minulého století byly Královské Vinohrady administrativně na základě politického rozhodnutí rozděleny do několika městských částí, jejich těžiště ale zůstalo v dnešní Praze 2. Žižkov zůstal téměř ve svých historických hranicích. Možná, že společná historie byla důvodem vytvoření takto koncipovaného současného volebního obvodu, možná, že v takto ohraničeném obvodu se vlastně vracíme k oněm Vinohradům z 19. století. To je ale pouze moje spekulace.

  Obě městské části jsou možná na první pohled rozdílné, ale zvláště po roce 1989 postupně získávaly mnoho společných rysů: mají podobnou skladbu obyvatel, potýkaly se v určité době s úbytkem počtu dětí a z toho vyplývajícími problémy s nenaplněností školních budov, musejí řešit obdobné problémy s dopravou, udržovat městskou zeleň a zvelebovat ji, dláždit chodníky, udržovat dětská hřiště, či stavět nová pro ty malé a sportoviště pro ty větší děti. Oblast kultury není oběma našim radnicím cizí. A Co nás společně trápí? Jsou to samozřejmě herny a kasina, která nejsou malou starostí obou radnic.

  A osobní vztahy? Pokud vím předchozí starostové obou městských částí spolu velmi dobře vycházeli a spolupracovali a já jsem vlastně měla totožný „osud“ v komunální politice se starostkou Prahy 2: ve stejném roce jsme začínaly jako místostarostky a ve stejném roce jako starostky na svých radnicích.

  I tento podobný politický „osud“ by nás měl předurčovat ke spolupráci, pokud budu do Senátu zvolena.
 • Významné dílo arch. Josefa Hlávky-Zemská porodniceTady jsem se v roce 1947 narodila
 • Podnik Stavební hmoty v Anglické uliciTady bylo moje první zaměstnání
 • Vinohradská sokolovnaSnad největší budova tohoto typu nejen v Praze, ale v celé republice, tady jsem si zlepšovala svoji ne příliš dobrou fyzičku
 • Klinika LondýnskáZnámé zdravotnické zařízení, založené prof. Jeriem, tady se narodil náš syn
 • Krásná GrébovkaS nádhernou novorenesanční vilou, vzrostlým parkem a historickou vinicí, tady jsme několikrát zahajovali s představiteli Prahy 2 Vinohradské vinobraní
 • VyšehradNejpamátnější místo naší země s novogotickým kostelem sv. Petra a Pavla, rotundou sv. Martina a Horymírovou skálou. Ale také s pantheonem naší vlasti – Slavínem. Na přilehlém hřbitově se každoročně účastním piety za Dr. Miladu Horákovou
 • Karlovo náměstí a nedaleká Hlávkova kolejTam mě hodná paní vrátná nechala přečkat noc 22.8.1968, kdy bylo vyhlášeno stanné právo a já se nemohla do 22hodin dostat domů. Přemalovávali jsme totiž s kamarády orientační tabule
 • Samozřejmě kostel sv. LudmilyNovogotická stavba arch. Mockera. V tomto kostele se před mnoha léty vdávala moje babička
 • Pražačka, ulice Nad OhradouNa tomto místě bylo před 40 lety staveniště. Tady jsme si svépomocí stavěli družstevní byt. Tady žijeme dodnes.
 • ZŠ a Gymnázium na PražačceJedno z dobrých gymnázií s intenzivní výukou němčiny. Tady chodil do školy a poté odmaturoval náš syn. Nejen tato škola, ale většina ostatních v je již opravena, má dobré sportovní zázemí a nově vybavené kuchyně.
 • Integrační centrum ZahradaSpecializované zařízení pro děti s mentálním postižením, otevřeno v roce 1991, slouží dětem mezi 3 až 26 lety z celé Prahy, je to „láska mého prvního volebního období“
 • Škola KomenskéhoZaložena v roce 1872, první budova postavená pro výuku dětí na Žižkově, oceňovaná jako nejkrásnější malá novorenesanční stavba v Praze. Nyní v ní sídlí Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, stará se o nové hudební talenty a je velmi úspěšná. Tato budova s věžičkou se zvonem nad hlavním vchodem je příkladem toho, jak vypadal Žižkov a jak mohly vypadat i okolní domy, kdyby nemusely ustoupit bagrům při asanaci Žižkova v 70. a 80. létech minulého století. Tato škola je „láskou mého druhého volebního období“. V současné době jsem předala jménem Nadačního fondu Karla Hartiga architektonickou studii na úpravu náměstí před školou.
 • Jarov, Chmelnice, Pod lipamiRekonstruované domy s nástavbami, které obdržely i architektonická ocenění. Jejich rekonstrukcí a následným prodejem bytů a domů v dalších lokalitách nájemníkům jsem se zabývala v létech 1998 až 2007.
 • Ošetřovatelský domov HabrováProtože už ošetřovatelský domov Pod lipami, otevřený v roce 1993 nestačil, byl vybudován další a otevřen v roce 2001, kdy jsem měla oblast sociální v kompetenci. Stal se „láskou mého třetího volebního období“.
 • Spolu s Domem s pečovatelskou službou v Roháčově uliciJehož rekonstrukce započala v roce 1999, tvoří páteř péče o seniory v Praze 3. Ke zlepšení v obou zařízeních mě inspirovala úroveň obdobných zařízení v Holandsku. Rekonstrukce byla ukončena v roce 2012.
 • Rajská zahradaPůvodně zanedbaná stráň mezi VŠE a mateřskou školou Vozová. Obnova započala v roce 2005, kdy jsem přebírala oblast zeleně do kompetence, a byla dokončena v roce 2007. Slouží ke krátkodobé rekreaci obyvatel zvláště Prahy 2 a Prahy 3 všech věkových kategorií. Pohledem z rondelu uvidíte minimálně 99 pražských věží. Tento park se stal „láskou mého čtvrtého volebního období“.
 • Vrch sv. KřížeS nově vybudovanými hřišti, z nichž to první bylo otevřeno v roce 2010. Slouží k radosti dětí a ke spokojenosti rodičů. Nejen toto hřiště, ale mnoho dalších bylo v posledních létech vybudováno.
 • Parčík KouřimskáMalá zelená plocha mezi domy. Asi omylem byla kdysi zanesena mezi stavební pozemky a majitel ji chtěl zastavět, což se obyvatelům nelíbilo. Radnice pozemek proto v roce 2009 odkoupila a Nadační fond Karla Hartiga nechal vypracovat studii na jeho rekonstrukci. Úprava by měla být hotova letos na podzim.
 • Za kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, nádhernou Plečnikovou stavbouByla ne příliš udržovaná zahrádka. Nadační fond Karla Hartiga spolu s farností ji nechal upravit podle uměřeného architektonického návrhu. Takto zrekonstruovaná zahrádka se stala „láskou mého prvního povolebního období“. Dokončena byla v květnu 2012.
 • A poslední místo, ke kterému mám v Praze 3 vztah?Toto místo na mapce nenajdete. Je rozptýleno po celém obvodu městské části. Jsou to květinové záhony, jejichž vznik, realizaci a hlavně rozšíření jsem iniciovala a které jsou „láskou mého pátého, posledního volebního období“. Jsou ozdobou veřejného prostoru celé Prahy 3.